Joan Krush's Advising Schedule (2)
IACC 258B2
231-5799
Joan.Krush@ndsu.edu

To schedule an appointment enter your name, pin, and email address. Select an open slot and press Submit Request.

pin = 4 character code of your choice used to cancel an appointment.

To cancel your appointment enter your name and pin. Then check here () and press Submit Request.

NAME:     pin:     E-MAIL:    

Please complete all fields.


Nov. 3-7        Nov. 10-14        Nov. 17-21
TIME
MON
TUE
WED
THU
FRI
8:00
NOV 3
NA
NOV 5
NA
NOV 7
8:30
TOM COCOZZELLO
NA
HOLD
NA
HOLD
9:00
Joseph Osborne
NA
Daniel Spofford
NA
Levi Joraanstad
9:30
Joshua Lizakowski
NA
Christopher Feigal
NA
Victor Rauta
10:00
ADVISING MEETING
NA
FACULTY MEETING
NA
Joseph Gilbert
10:30
ADVISING MEETING
NA
FACULTY MEETING
NA
James Henderson
11:00
ADVISING MEETING
NA
FACULTY MEETING
NA
HOLD
11:30
LUNCH
NA
NICHOLE BIRKHOLZ
NA
EA MEETING
12:00
Brandon Meyer
NA
LUNCH
NA
LUNCH
12:30
Adam Beyer
NA
Joe Billstrom
NA
SAM MAYER
1:00
N/A
NA
Zachary Kerzman
NA
STEPHEN RUDA
1:30
N/A
NA
Joe Willert
NA
NA
2:00
N/A
NA
Derek Boonstra
NA
NA
2:30
N/A
NA
Hannah Nyland
NA
NA
3:00
N/A
NA
Annemarie nkowa
NA
NA
3:30
N/A
NA
HOLD
NA
NA